Monumentenraad Kampen
Onafhankelijk adviesorgaan

Vergadering 13 november 2019

  De agenda voor de volgende vergadering wordt begin november online gezet. 

  Hieronder treft u de adviezen die de Monumentenraad afgelopen periode aan het College van B&W schreef. 

    Vergadering 5 juni 2019

 • Agenda en bijlagen


 • Vergadering 13 februari 2019

  Agenda en bijlagen


 •